CDN UTIL CL B

CU.X NEO
CU.X
CDN UTIL CL B NEO
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CU.X financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ CDN UTIL CL B พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CU.X คือ 9.412B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.01, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 5.02% และ P/E คือ 34.65 วันที่ของรายได้ CDN UTIL CL B ถัดไปคือ 29 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด