ดัชนีภาคสาธารณูปโภค PHLX
UTY NASDAQ

UTY
ดัชนีภาคสาธารณูปโภค PHLX NASDAQ
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

UTY ชาร์ตดัชนี