ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SONO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Sonos, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SONO คือ 1.831B USD วันที่ของรายได้ Sonos, Inc ถัดไปคือ 17 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -0.42 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้