S&W Seed Company

SANW NASDAQ
SANW
S&W Seed Company NASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SANW พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ S&W Seed Company พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SANW คือ 29.088M USD วันที่ของรายได้ S&W Seed Company ถัดไปคือ 28 กันยายน ค่าประมาณคือ -0.04 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้