ดัชนีภาคบริการน้ำมัน PHLX
OSX NASDAQ

OSX
ดัชนีภาคบริการน้ำมัน PHLX NASDAQ
 
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน
ก่อนหน้า
เปิด
ปริมาณการซื้อขาย
 — 
ระยะของวัน

OSX ชาร์ตดัชนี