ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

OPGN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ OpGen, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ OPGN คือ 18.712M USD วันที่ของรายได้ OpGen, Inc ถัดไปคือ 9 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -0.11 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้