Organigram Holdings Inc

OGINASDAQ
OGI
Organigram Holdings IncNASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
ราคาเป้าหมาย
1.520.00 0.00%
นักวิเคราะห์ 10 ที่เสนอการคาดการณ์ราคา 1 ปีสำหรับ OGI มีค่าประมาณสูงสุดที่ — และค่าประมาณต่ำสุดที่ —
คะแนนนักวิเคราะห์
อ้างอิงจากนักวิเคราะห์ของ 11 ที่ให้คะแนนหุ้นเป็น OGI ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
อีพีเอส
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
ขอเตือน
ข้อมูลนี้ไม่ใช่คำแนะนำสำหรับสิ่งที่คุณควรทำเป็นการส่วนตัว ดังนั้นโปรดอย่าใช้ข้อมูลนี้เป็นคำแนะนำในการลงทุน เช่นเดียวกับการซื้อขายใด ๆ ให้มองให้ดีก่อนเสมอแล้วจึงกระโจนใส่
อ่านเพิ่มเติมใน ข้อตกลงการใช้งาน