NexGel, Inc

NXGL NASDAQ
NXGL
NexGel, Inc NASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

NXGL พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NexGel, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NXGL คือ 13.296M USD วันที่ของรายได้ NexGel, Inc ถัดไปคือ 30 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ -0.13 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้