Nasdaq, Inc
NDAQ NASDAQ

NDAQ
Nasdaq, Inc NASDAQ
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ Nasdaq, Inc พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ NDAQ คือ 30.641B EPS TTM ของบริษัทคือ 6.86, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.16% และ P/E คือ 27.66 วันที่ของรายได้ Nasdaq, Inc ถัดไปคือ October 28 ค่าประมาณคือ 1.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด