Alliant Energy Corporation

ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

LNT พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง Alliant Energy Corporation กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

LNT กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q2 23 คือ -246M USD สำหรับ 2022 แล้ว LNT กระแสเงินสดอิสระคือ -998M USD และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 486M USD

Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
‪0‬
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: USD
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
Q1 '23
Q2 '23
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้การเติบโตแบบปีต่อปี