ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

LHCG พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ LHC Group พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ LHCG คือ 5.222B USD วันที่ของรายได้ LHC Group ถัดไปคือ 1 มีนาคม ค่าประมาณคือ 1.29 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้