Costco Wholesale Corporation

COST NASDAQ
COST
Costco Wholesale Corporation NASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

COST พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ Costco Wholesale Corporation พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ COST คือ 206.598B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 13.17 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.77% และ P/E คือ 35.50 วันที่ของรายได้ Costco Wholesale Corporation ถัดไปคือ 8 ธันวาคม ค่าประมาณคือ 3.09 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้