AstraZeneca PLC

AZNNASDAQ
AZN
AstraZeneca PLCNASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AZN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AstraZeneca PLC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AZN คือ 197.597B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 0.66 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.24% และ P/E คือ 97.18 วันที่ของรายได้ AstraZeneca PLC ถัดไปคือ 9 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.68 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้