AstraZeneca PLC

At close
ไม่มีการซื้อขาย
ดูในซุปเปอร์ชาร์ต

AZN พื้นฐาน

AstraZeneca PLC รายได้และรายได้

รายได้ของ AZN ในไตรมาสที่แล้วคือ 0.69 USD ขณะที่การประมาณการคือ 0.67 USD ซึ่งคิดเป็น 2.74% ที่น่าประหลาดใจ รายได้ของบริษัทในช่วงเวลาเดียวกันมีจำนวน 11.21B USD แม้ว่าจะมีตัวเลขประมาณ 11.25B USD ก็ตาม รายได้โดยประมาณสำหรับไตรมาสถัดไปคือ 0.87 USD และคาดว่ารายได้จะสูงถึง 10.79B USD นอกจากนี้ ดูการเปลี่ยนแปลงประจำปีในช่วงเวลาหนึ่งเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้นของรายได้ของ AZN และไดนามิกของรายได้

ผลประกอบการ
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ
รายได้
‪0‬
รายงาน
ประมาณการ
รายงาน
ประมาณการ
ประหลาดใจ