APA Corporation

APA NASDAQ
APA
APA Corporation NASDAQ
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

APA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ APA Corporation พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ APA คือ 12.247B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 7.04 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.38% และ P/E คือ 5.16 วันที่ของรายได้ APA Corporation ถัดไปคือ 3 สิงหาคม ค่าประมาณคือ 2.58 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้