ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

UWC พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ UWC BERHAD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ UWC คือ 4.439B MYR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.09 MYR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.41% และ P/E คือ 46.16

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้