ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

UWC พื้นฐาน

มองข้อมูลในเชิงลึกถึง UWC BERHAD กิจกรรมการดำเนินงาน การลงทุน และการจัดหาเงินทุน

UWC กระแสเงินสดอิสระสำหรับ Q4 22 คือ -4.19M MYR สำหรับ 2022 แล้ว UWC กระแสเงินสดอิสระคือ -13.07M MYR และกระแสเงินสดจากการดำเนินงานเท่ากับ 34.28M MYR

Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงาน
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงิน
สกุลเงิน: MYR
Q2 '21
Q3 '21
Q4 '21
Q1 '22
Q2 '22
Q3 '22
Q4 '22
TTM
เงินสดจากกิจกรรมการดำเนินงานการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมการลงทุนการเติบโตแบบปีต่อปี
เงินสดจากกิจกรรมด้านการเงินการเติบโตแบบปีต่อปี
กระแสเงินสดหมุนเวียนที่ใช้งานได้การเติบโตแบบปีต่อปี