ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

INSAS พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ INSAS BHD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ INSAS คือ 537.047M MYR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.31 MYR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.09% และ P/E คือ 3.69

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้