ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CEKD พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ CEKD BERHAD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CEKD คือ 120.635M MYR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.02 MYR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 25.73

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้