ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

BTECH พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BRITE-TECH BHD พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ BTECH คือ 65.52M MYR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.04 MYR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.08% และ P/E คือ 7.26

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้