SAKHALINENERGO AO

SLEN MOEX
SLEN
SAKHALINENERGO AO MOEX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SLEN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SAKHALINENERGO AO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ SLEN คือ 3.538B RUB

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้