ธนาคาร SBERBANK SBER

SBER MOEX
SBER
ธนาคาร SBERBANK MOEX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

SBER ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: การเงิน
อุตสาหกรรม: ธนาคารในภูมิภาค
Sberbank Rossii PAO เป็นบริษัทที่มีฐานอยู่ที่รัสเซีย โฟกัสไปที่การให้บริการอุตสาหกรรมการเงิน บริษัทดำเนินการเหมือนเป็นธนาคารเพื่อการค้าและจัดการบริการให้ลูกค้ารายย่อยและองค์กร นำเสนอลูกค้ารายย่อย รวมไปถึงการฝาก การออกบัตรเครดิต การโอนเงิน การรับฝากหน่วยลงทุน เงินกู้สำหรับผู้บริโภค สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย การชำระค่าสาธารณูปโภค ธนาคารออนไลน์ กองทุนรวม และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์ของบริษัทสำหรับองค์กร รวมไปถึง เงินกู้สำหรับองค์กร การบริหารสินทรัพย์ การจัดการเงินดือน การเช่าซื้อ ธนาคารออนไลน์ การบริหารเงินสดและการรับชำระ และอื่นๆ นอกจากนี้ บริษัทเสนอบริการที่มากมายสำหรับสถาบันการเงิน เช่น บัญชีการตอบสนอง การให้บริการทางกฎหมาย และ การให้กู้ยืมเงินระหว่างธนาคาร และอื่นๆ