NOVATEK
NVTK MOEX

NVTK
NOVATEK MOEX
เทรดตอนนี้เลย
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
เทรดตอนนี้เลย

NVTK ชาร์ตหุ้น

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: แร่พลังงาน
อุตสาหกรรม: บริการน้ำมันครบวงจร
Novatek PAO คือบริษัทผลิตก๊าซธรรมชาติ บริษัทมีส่วนร่วมในการสำรวจและการผลิต การดำเนินการ การขนส่ง และการตลาดสำหรับก๊าชธรรมชาติและไฮโครคาร์บนเหลว สินทรัพย์จากการผลิตพื้นฐาน ตั้งอยู่ที่เขต Yamal-Nenets Autonomous (YNAO) บริษัทส่งก๊าชธรรมชาติไปยังตลาดในประเทศของรัฐบาลรัสเซีย และไฮโดรคาร์บอนหลวไปยังทั้งตลาดในประเทศรัสเซียและตลาดต่างประเทศ บริษัทมีประมาณ 40 ใบอนุญาตในการสำรวจและผลิตใน YNAO ประมาณ 12.8 พันล้านบาร์เรลเทียบกับน้ำมัน (boe)ของแหล่งที่พิสูจน์แล้วทั้งหมด บริษัทถือใบอนุญาตแถบเทือกเขา ซึ่งรวมไปถึงทุ่ง urkharovskoye, ทุ่งTarkosalinskoye ตะวันออก, ทุ่ง Khancheyskoye, พื้นที่ได้รับอนุญาต Olimpiyskiy, พื้นที่ได้รับอนุญาต Yumantilskiy, พื้นที่่ได้รับอนุญาต Samburgskiy, ทุ่ง North-Urengoyskoye, ทุ่ง North-Khancheyskoye, พื่นที่ได้รับอนุญาต Yaro-Yakhinskiy, ทุ่ง Termokarstovoye และ ทุ่ง Yarudeyskoye.

ข่าว