รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AFKS งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ SISTEMA PJSFC พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AFKS คือ 237.921B EPS TTM ของบริษัทคือ 1.46, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.24% และ P/E คือ 17.11 วันที่ของรายได้ SISTEMA PJSFC ถัดไปคือ 2 ธันวาคม ค่าประมาณคือ 1.17

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด