ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

TKO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ TAKE OFF พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ TKO คือ 66.952M EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.26 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.20% และ P/E คือ 16.32

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้