รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PRY financial statements

สรุปทางการเงินของ PRYSMIAN พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PRY คือ 8.152B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 1.11 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.62% และ P/E คือ 28.96 วันที่ของรายได้ PRYSMIAN ถัดไปคือ 9 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.47 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด