ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

PRO พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ BCA PROFILO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ PRO คือ 124.938M EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.02 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 11.52% และ P/E คือ 11.30

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้