ไมโครซอฟต์ คอร์ป

MSFT MIL
MSFT
ไมโครซอฟต์ คอร์ป MIL
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MSFT financial statements

สรุปทางการเงินของ ไมโครซอฟต์ คอร์ป พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ MSFT คือ 2.008T EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 7.78 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.82% และ P/E คือ 34.97 วันที่ของรายได้ ไมโครซอฟต์ คอร์ป ถัดไปคือ 25 มกราคม ค่าประมาณคือ 2.04 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด