ไมโครซอฟต์ คอร์ป MSFT

MSFT MIL
MSFT
ไมโครซอฟต์ คอร์ป MIL
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

MSFT ชาร์ต

ซื้อขาย MSFT กับโบรกเกอร์ที่เชื่อถือได้บน TradingView เปิดบัญชี

คะแนนนักวิเคราะห์

ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: บริการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: ชุดซอฟต์แวร์สำเร็จรูป
Microsoft Corp มีส่วนร่วมในการพัฒนาและสนับสนุนซอฟต์แวร์ บริการ อุปกรณ์ และโซลูชัน ซึ่งดำเนินการผ่านส่วนธุรกิจต่อไปนี้: ผลผลิตและกระบวนการทางธุรกิจ; คลาวด์อัจฉริยะ และคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากขึ้น กลุ่ม Productivity and Business Processes ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์และบริการในกลุ่ม Productivity การสื่อสาร และบริการข้อมูลของบริษัท ซึ่งครอบคลุมอุปกรณ์และแพลตฟอร์มที่หลากหลาย ส่วนระบบคลาวด์อัจฉริยะหมายถึงผลิตภัณฑ์บริการสาธารณะ ส่วนตัว และไฮบริด และบริการคลาวด์ของบริษัทซึ่งสามารถขับเคลื่อนธุรกิจสมัยใหม่ได้ กลุ่ม More Personal Computing ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการที่มุ่งเน้นความสนใจของผู้ใช้ปลายทาง นักพัฒนา และผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีในอุปกรณ์ทั้งหมด บริษัทยังมีระบบปฏิบัติการ แอปพลิเคชั่นเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานข้ามอุปกรณ์ แอปพลิเคชันเซิร์ฟเวอร์ แอปพลิเคชันโซลูชันธุรกิจ เครื่องมือจัดการเดสก์ท็อปและเซิร์ฟเวอร์ เครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ วีดีโอเกมส์; คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล, แท็บเล็ต; คอนโซลเกมและความบันเทิง อุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทก่อตั้งโดย Paul Gardner Allen และ William Henry Gates III ในปี 1975 และมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Redmond รัฐวอชิงตัน