บริษัทอัลฟาเบต (กูเกิ้ล) กลุ่ม ซี GOOG

GOOG MIL
GOOG
บริษัทอัลฟาเบต (กูเกิ้ล) กลุ่ม ซี MIL
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GOOG ชาร์ตหุ้น

Get $150 worth of Bitcoin from TradeStation Crypto with a new account. เริ่มต้นเทรด
ประเมินราคา
มูลค้าของบริษัท/EBITDA สิบสองเดือน
มูลค้าของบริษัท ไตรมาส
มูลค่าตลาด - พื้นฐาน
จำนวนลูกจ้าง
จำนวนผู้ถือหุ้น
ราคาต่อรายได้รวมหลังหักภาษี สิบสองเดือน
ราคาต่อรายได้ สิบสองเดือน
อัตตราส่วนของราคาต่อมูลค่าตามบัญชี ปีงบประมาณ
อัตราส่วนของราคาต่อการขาย ปีงบประมาณ
บัญชีงบดุล
อัตราส่วนกระแสเงิน ไตรมาส
หนี้สินต่อส่วนผู้ถือหุ้น ไตรมาส
หนี้สินสุทธิ, FQ
อัตราส่วนสภาพคล่อง ไตรมาส
สินทรัพย์ทั้งหมด ไตรมาส
หนี้สินทั้งหมด ไตรมาส
เมตริกซ์การดำเนินงาน
ผลตอบแทนในสินทรัพย์ สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนผู้ถือหุ้น สิบสองเดือน
ผลตอบแทนในส่วนเงินลงทุน สิบสองเดือน
รายได้รวมต่อจำนวนพนักงาน สิบสองเดือน
ประวัติราคา
ปริมาณเฉลี่ย (10 วัน)
เบต้า - 1 ปี
ราคาสูงสุด - รอบ 52 สัปดาห์
ราคาต่ำสุด - รอบ 52 สัปดาห์
เงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายแล้ว ปีงบประมาณ
เงินปันผลต่อหุ้น, เอฟวาย
เงินปันผลประจำปีที่คาด
เงินปันผลที่ได้
มาร์จิ้น
กำไรขั้นต้นสุทธิ สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นจากการดำเนินงาน สิบสองเดือน
กำไรขั้นต้นก่อนหักภาษี สิบสองเดือน
บัญชีแสดงรายได้
กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน จากรายรับสุทธิ
กำไรต่อหุ้น สิบสองเดือน
EBITDA สิบสองเดือน
กำไรทั้งหมด ปีงบประมาณ
กำไรต่อหุ้นของปีที่แล้ว
รายได้รวมปีที่แล้ว ปีงบประมาณ
รายได้สุทธิ ปีงบประมาณ
รายได้รวม ปีงบประมาณ
เงินสดหมุนเวียน สิบสองเดือน

โปรไฟล์

ภาค: บริการทางด้านเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม: ซอฟท์แวร์/บริการทางอินเทอร์เน็ต
อัลฟาเบ็ท อิงค์ เป็นบริษัทโฮลดิ้ง ธุรกิจของบริษัทรวมไปถึงกูเกิ้ล อิงค์ (กูเกิ้ล) และผลิตภัณฑ์อินเตอร์เน็ท เช่น Access, Calico, CapitalG, GV, Nest, Verily, Waymo และ X. ส่วนของบริษัทรวมกูเกิ้ลและ Bets อื่น ส่วนของกูเกิ้ลรวมผลิตภัณฑ์ออนเตอร์เน็ท เช่น เซิร์ช, แอดส์, คอมเมิร์ส, แผนที่, ยูทูป, กูเกิ้ลคลาวด์, แอนดรอยด์, โครม และ กูเกิ้ลเพลย์ เช่นเดียวกับนวัตกรรมทางฮาร์ดแวร์ ส่วนของกูเกิ้ลเหมารวมในการโฆษณา การขายคอนเทนต์ดิจิทัล แอพพลิเคชันและข้อเสนอคลาวด์ และการขรายผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ส่วนของ Bets อื่นเหมารวมในการขายส่วนบริการทางอินเตอร์เน็ตและโทรทัศน์ผ่านทางกูเกิ้ลไฟเบอร์ การขายผลิตภัณฑ์และบริการ Nest และบริการให้ใบอนุญาตและการวิจัยและพัฒนา (R&D) ผ่านการตรวจสอบ นำเสนอ ผู้ช่วยกูเกิ้ล ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้พิมพ์หรือพูดกับกูเกิ้ล; แผนที่กูเกิ้ล ซึ่งช่วยผู้ใช้นำทางไปยังร้านค้า และรูปภาพกูเกิ้ล ซึ่งช่วยผู้ใช้เก็บและจัดการรับรูปภาพของพวกเขา

สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง

อัลฟาเบ็ท อิงค์ (กูเกิ้ล) คลาสเอ