ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

GILD งบการเงิน

สรุปทางการเงินของ GILEAD SCIENCES พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ GILD คือ 76.002B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 3.25 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.49% และ P/E คือ 18.34 วันที่ของรายได้ GILEAD SCIENCES ถัดไปคือ 27 กรกฎาคม ค่าประมาณคือ 1.42 EUR

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้