ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

DEA พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ DEA CAPITAL พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ DEA คือ 265.573M EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.04 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 9.82% และ P/E คือ 29.09

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้