CATTOLICA ASS

CASS MIL
CASS
CATTOLICA ASS MIL
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

CASS financial statements: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ CATTOLICA ASS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ CASS คือ 1.395B EPS TTM ของบริษัทคือ 0.73, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 9.68

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด