รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AZM financial statements

สรุปทางการเงินของ AZIMUT พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AZM คือ 3.518B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 3.40 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.97% และ P/E คือ 7.49 วันที่ของรายได้ AZIMUT ถัดไปคือ 10 มีนาคม ค่าประมาณคือ 1.42 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด