ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

AGN พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ AEGON พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ AGN คือ 9.56B EUR EPS TTM ของบริษัทคือ 0.16 EUR, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 4.27% และ P/E คือ 30.25 วันที่ของรายได้ AEGON ถัดไปคือ 16 กุมภาพันธ์ ค่าประมาณคือ 0.20 EUR

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้