รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

ADS งบการเงิน: ภาพรวม

สรุปทางการเงินของ ADIDAS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ ADS คือ 48.649B EPS TTM ของบริษัทคือ 10.59, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.20% และ P/E คือ 24.23 วันที่ของรายได้ ADIDAS ถัดไปคือ 9 มีนาคม ค่าประมาณคือ 0.36

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด