LOGITECH INTERNATIONAL SA LOGITECH INTERNATIONAL ORD SHS

0QK6 LSIN
0QK6
LOGITECH INTERNATIONAL SA LOGITECH INTERNATIONAL ORD SHS LSIN
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

0QK6 financial statements

สรุปทางการเงินของ LOGITECH INTERNATIONAL SA LOGITECH INTERNATIONAL ORD SHS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 0QK6 คือ 12.076B EPS TTM ของบริษัทคือ 4.48, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.95% และ P/E คือ 16.41 วันที่ของรายได้ LOGITECH INTERNATIONAL SA LOGITECH INTERNATIONAL ORD SHS ถัดไปคือ 15 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 0.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด