NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA NORWEGIAN AIR SHUTTLE ORD SHS
0FGH LSIN

0FGH
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA NORWEGIAN AIR SHUTTLE ORD SHS LSIN
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA NORWEGIAN AIR SHUTTLE ORD SHS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 0FGH คือ 722.282M

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด