FINANCIERE DE L'ODET SA FINANCIERE DE L'ODET ORD SHS
0OPN LSE

0OPN
FINANCIERE DE L'ODET SA FINANCIERE DE L'ODET ORD SHS LSE
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

งบการเงินต่างๆ

สรุปทางการเงินของ FINANCIERE DE L'ODET SA FINANCIERE DE L'ODET ORD SHS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 0OPN คือ 4.734B EPS TTM ของบริษัทคือ 46.55, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.23% และ P/E คือ 24.02

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด