STANLEY BLACK & DECKER INC STANLEY BLACK & DECKER ORD SHS

0L9E LSE
0L9E
STANLEY BLACK & DECKER INC STANLEY BLACK & DECKER ORD SHS LSE
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

0L9E พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ STANLEY BLACK & DECKER INC STANLEY BLACK & DECKER ORD SHS พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 0L9E คือ 11.982B USD EPS TTM ของบริษัทคือ 6.39 USD, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 3.95% และ P/E คือ 13.50 วันที่ของรายได้ STANLEY BLACK & DECKER INC STANLEY BLACK & DECKER ORD SHS ถัดไปคือ 27 ตุลาคม ค่าประมาณคือ 0.74 USD

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้