361390 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ GENOHCO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 361390 คือ 183.394B KRW วันที่ของรายได้ GENOHCO ถัดไปคือ 11 พฤษภาคม ค่าประมาณคือ 585.00 KRW

บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด
ผลประกอบการ
ต่อไป:
‪0‬
รายได้
‪0‬