ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

285130 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ SKCHEM พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 285130 คือ 1.705T KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 7632.41 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 11.92

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้