รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

278280 financial statements

สรุปทางการเงินของ CHUNBO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 278280 คือ 3.006T KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 4018.72 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.10% และ P/E คือ 76.39 วันที่ของรายได้ CHUNBO ถัดไปคือ 4 เมษายน ค่าประมาณคือ 1026.00 KRW

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด