ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

251370 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ YMT พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 251370 คือ 238.191B KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 528.49 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.51% และ P/E คือ 28.21

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้