MILAE BIORESOURCES

218150 KRX
218150
MILAE BIORESOURCES KRX
 
ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

218150 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ MILAE BIORESOURCES พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 218150 คือ 104.286B KRW

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้