ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

137950 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ JC CHEMICAL พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 137950 คือ 147.368B KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 1716.25 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.24% และ P/E คือ 3.90

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้