CELLTRION HEALTHCARE

091990 KRX
091990
CELLTRION HEALTHCARE KRX
 
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

091990 financial statements

สรุปทางการเงินของ CELLTRION HEALTHCARE พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 091990 คือ 17.658T EPS TTM ของบริษัทคือ 1392.78, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.00% และ P/E คือ 86.45 วันที่ของรายได้ CELLTRION HEALTHCARE ถัดไปคือ 18 พฤศจิกายน ค่าประมาณคือ 388.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
บัญชีแสดงรายได้
บัญชีงบดุล
กระแสเงินสด