ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

086520 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ ECOPRO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 086520 คือ 1.822T KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 15893.48 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 0.56% และ P/E คือ 5.00

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้