ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

054050 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ N.W BIO พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 054050 คือ 160.306B KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 489.86 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 2.00% และ P/E คือ 19.76

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้