ไม่มีการซื้อขาย
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร
รายได้ที่กำลังจะมาถึง
อีพีเอส
มูลค่าตามราคาตลาด
ผลตอบแทนเงินปันผล
อัตราส่วนราคาต่อกำไร

048830 พื้นฐาน

สรุปทางการเงินของ NPK พร้อมตัวเลขหลักทั้งหมด

มูลค่าตามราคาตลาดในปัจจุบันของ 048830 คือ 36.082B KRW EPS TTM ของบริษัทคือ 167.31 KRW, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลคือ 1.68% และ P/E คือ 10.70

ผลประกอบการ
ต่อไป:
รายได้